E-ticaret Terimleri Sözlüğü

E-ticaret Terimleri Sözlüğü

Açık Artırma (Seller Auction): Alıcıların bir malı almak için fiyat arttırdığı tek bir satıcının ve birden çok alıcının olduğu müzayede. Açık Eksiltme (Buyer Auction): Alıcıların, bir ürün veya hizmete ilişkin ihtiyaçlarını ilan etmesinin ardından tedarikçilerin bu ihtiyacı karşılamak üzere teklif vermesi. Açık eksiltmeli ihalede, normal ihalenin tersine, fiyat düşürülür. Kilit nokta alıcının gücü olduğu için, bu tip ihaleler büyük işletmeler açısından veya pek çok küçük alıcıdan talep toplayan aracı ortamlarda gerçekleştirildiğinde çok kullanışlıdır. Açık eksiltmeli ihale yöntemi, giderek daha çok internet pazarının kullandığı yaygın bir özellik olmaya başlamıştır.

Alım Satım Piyasası (Exchange Platform): Alıcı ve tedarikçilerin genellikle, bir teklif verme ve alma sistemi içinde fiyat pazarlığı yaptığı, fiyatların hem indirildiği hem de yükseltildiği çift taraflı pazaryerleri. Karmaşık özellikleri olmayıp kolaylıkla tanımlanabilen ürünler, ticari mallar ve yiyecek gibi hızlı tüketim maddeleri veya elektrik enerjisi gibi cisimsel olmayan ürünler için çok uygundur. Dalgalanan ve bazen de değişken olan fiyatlar ortaya çıkar. Gerçek piyasa fiyatının saptanmasının zor olduğu durumlar için idealdir. Ürünleri düşük fiyattan alarak, ilk satıcıları tanımayan alıcılara yüksek fiyatlardan satan brokerların yüksek kar marjı elde ettiği durumlarda da işe yarar.

Aracı Ortam (Intermediary): Alıcı ve satıcıları biraraya getirerek veri toplayan ve işlemleri kolaylaştıran ortam ya da platform. İnternet temelli aracı ortamlar çok satıcılı, çok ürünlü pazaryerlerini oluşturur.

B2B Kurumlararası Ticaret (Business to Business E-commerce): Tüm dünyada business to business ve e-commerce olarak bilinen kurumlararası elektronik ticaret; birçok alıcı ve satıcı firmanın elektronik ortamda bir araya gelip alım satım işlemlerini gerçekleştirdikleri ticaret şeklini ifade etmektedir.

Dikey E-pazaryeri (Vertical E-marketplace): Belli bir sektöre hizmet sunan, birden çok alıcıyı ve tedarikçiyi, ürün ve hizmetlerin alım satımını daha verimli bir biçimde yapmak üzere İnternet üzerinde biraraya getiren bir alışveriş ortamı.

E-alışveriş Merkezi (E-mall): Birçok tedarikçinin kataloğunu içeren ve alıcıların siteye girerek tedarikçileri gözlemleyip burada sunulan ürün veya hizmetleri satın alabildikleri web sitesi.

E-cüzdan (E-wallet): Dijital cüzdan elektronik paranın saklanmasına ve harcanmasına imkan veren ve kullanıcının bilgisayarında bulunan bir yazılım.

E-dükkan (E-store): Internet üzerinden her türlü ürünün satıldığı özel tasarlanmış web siteleri.

E-ihale (E-auction): İnternet üzerinden ihale yöntemiyle (açık artırma veya eksiltme) satıcı/alıcının farklı kişi ya da kurumlardan alış/satış teklifi toplayarak en uygun fiyata satış/alış işlemini gerçekleştirmesi

E-iş (E-business): Türkçe’de iş anlamına gelen business kelimesinden çoğaltılan e-business terimi geniş ölçüler içerisinde elektronik ortamda iş yapılmasıdır. Bu terim pazarlamadan iletişime, satıştan desteğe, siparişten teslimata kadar tüm iş süreçlerinin elektronik ortamda yapılmasını anlatır. Bir başka deyişle genel iş kurallarının elektronik ortama taşınmasıdır.

E-pazaryeri (E-marketplace): Birden çok alıcıyı ve tedarikçiyi, ürün ve hizmetlerin alım satımını daha verimli bir biçimde, daha iyi seçeneklere sahip olarak ve en uygun fiyatlarla yapmak üzere İnternet üzerinde biraraya getiren bir alışveriş ortamı.

E-perakendecilik (E-retailing): Elektronik medya ve internet teknoloji araçlarını kullanarak son kullanıcılara mal ve hizmet satmak.

E-ticaret (E-commerce): Web üzerinden yapılan ve çoğunlukla mal ve hizmet alım satımından oluşan ticaret

EDI (Electronic Data Interchange): Bilgisayarlar arası mutabık kalınmış mesaj standartları kullanılarak yapılan elektronik ticari veri transferi.

Elektronik Katalog (Electronic Catalog): Kullanıcıların elektronik pazarlarda mal ve hizmet alımlarına imkan veren ve buralarda satılan mal ve hizmet bilgilerini biraraya getiren mekanizma.

Elektronik Kimlik (Electronic Identity): Günlük hayatta kullanılan ehliyet, pasaport gibi kimlik kartlarının elektronik ortamdaki karşılığı. Dijital sertifika kişinin kimliğini ve söz konusu bilgiye veya online hizmete ulaşım hakkını kanıtlamak için elektronik olarak ibraz edilmek üzere geliştirilmiştir. Dijital sertifikalar dijital bilgileri şifrelemek ve şifrelenen bilgileri çözmek için kullanılan bir çift elektronik anahtar ile kimlik bilgisini bağlar. Dijital sertifika kullanıcıların ve kuruluşların bilgilerinin iletişim ağlarında güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar.

Elektronik Para (Electronic Cash): İnternet ortamında mal, hizmet ve bilgi alımında kullanılan elektronik para.

Elektronik Pazarlık (Electronic Negotiation): Internet üzerinden alıcı-satıcı şirketlerin bir ticaret işlemini sonuçlandırmak için pazarlık yapmalarına olanak sağlayan elektronik pazarlık sistemi.

Fiyatta Şeffaflık: Hem alıcının hem de satıcının fiyatlandırmayı bilmesi. Net piyasaları, fiyatı sadece brokerın bildiği arbitraj durumunun sözkonusu olduğu durumları ortadan kaldırır. Broker kar majları düşürüldüğü için, Net pazarları, satıcıların daha çok para kazanmasını ve alıcıların daha düşük fiyattan alım yapmasını sağlayabilir.e-ticaret

Fiyat Teklif İsteği (Request For Quotation – RFQ): Alıcının ihtiyacı olan, belirli özelliklerdeki bir ürün veya hizmeti satın almak amacıyla tedarikçiden fiyat içeren teklif istemesi.

Hollanda Müzayedesi (Dutch Auction): Tek bir satıcının ve birden çok alıcının olduğu, satıcının yüksek bir başlangıç fiyatından başlamak suretiyle alıcılardan birinin almayı kabul edeceği yere kadar fiyat üzerinde indirim yaptığı müzayede

İngiliz Müzayedesi (English Auction): Alıcıların bir malı almak için fiyat arttırdığı tek bir satıcının ve birden çok alıcının olduğu müzayede.

Japon Müzayedesi (Japanese Auction): Bir satıcı ve birçok alıcının bulunduğu, satıcının en düşük başlangıç fiyatından başlamak suretiyle fiyatı arttırdığı, ve alıcıların açık arttırma da kalabilmek için fiyat teklifinde bulundukları açık arttırma şekli.

Kapalı Zarf Müzayedesi (Sealed Bid Auction): Tek satıcı ve çok sayıda alıcının katıldığı ve alıcı tekliflerinin gizli tutularak en yüksek teklifin kazandığı müzayede şekli.

Katalog Oluşturma (Making Catalog): Birden çok satıcıdan alınan ürün verilerinin, kolayca karşılaştırılmasını sağlamak üzere standart bir formata sokulması. Bu servis alıcılara genellikle sanal distributörler ve içerik oluşturucular tarafından sağlanır. Ürün çeşitlerinin ve özelliklerinin çok sayıda olduğu durumlar için idealdir. Fiyatlar, bazen anlaşma da yapılarak ayarlanır.

Kritik Kitle (Critical Mass): Bir İnternet pazarında ürün ve hizmetlerin verimli bir biçimde el değiştirebilmesi için gereken yeterli sayıda alıcı ve satıcı katılımı. Ayrıca, netteki bir pazarın, aktif güç kazanma, likitide sağlama açısından ve geleneksel/fiziki bir pazara veya kanala göre alım satım açısından daha verimli hale geldiği durum.

Kurumlararası Satın Alma (Corporate E-sourcing): Çalışanların başka bir şirketten doğrudan mal veya hizmet satın alabilecekleri e-ticaret iş süreci

Kurumlararası Satış (Corporate E-sales): Şirketlerin diğer işletmelere mal ve hizmet sunup satabildikleri e-ticaret iş süreci

Paylaşımcı Ticaret (Collaborative Commerce): Bir işletmenin personelinin, iş ortaklarının ve müşterilerinin ticari faaliyette bulunan bir topluluk ile elektronik ortamda gerçekleşen etkileşimi. Ticari faaliyette bulunan topluluk bir endüstri, endüstri bölümü,bir tedarik zinciri veya bir tedarik zinciri bölümü olabilir.

Piyasa Oluşturucusu (Market Maker): Alıcıları ve satıcıları bir araya getirmek amacıyla bir İnternet pazarı oluşturan şirket. Net piyasa oluşturucusunun kendisinin bizzat ürünlere sahip olması gerekmez.

Portal: Tek bir web arayüzünden belli konulara spesifik ya da genel, yüklü miktarda içerik ve servis sunan web sitesi.

Satınalma Merkezi: Büyük satıcılarla daha iyi pazarlık edebilmesi için küçük alıcılardan talep toplayan alıcı-merkezli aracı ortam. Yatay (operasyonel tedariğe yönelik) veya dikey (imalata yönelik) olabilir. Spot alım (takas veya ihale) veya sistematik alım (katalog mekanizması) için kullanılır. Yatay satınalma merkezleri yatay lojistikler (örneğin UPS) kullanırken, dikey merkezlerin (genellikle mevcut distributörler) yapılacak dikey lojistik bir çalışmaya ihtiyacı vardır (örneğin tehlikeli kimyasallarda).

Son Kullanıcıya Elektronik Satış (B2C): Tüketicilerin internet üzerinden elektronik ortamda mal ve hizmet satın almalarına olanak sağlayan e-ticaret iş sürecidir

Spot Piyasa (Spot Market): Kontrat koşulları altında yapılmayan, planlanmamış alımlara yönelik piyasa. İşlemler genellikle bir kereye mahsus olmak üzere gerçekleştirilir.

Tedarik Merkezi (Maintenance, Repair & Operating Supplies – MRO): Bir iş faaliyetinin yürütülmesi için gerekli olan ama bu faaliyetin merkezinde yer almayan, ofis malzemesi, seyahat hizmeti veya bilgisayar alımı gibi rutin satınalma işlemleri için satınalma merkezi pazaryeri.

Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management – SCM): Genellikle büyük tedarikçilere ilişkin üretim, sevkiyat ve dağıtım süreçlerini koordine etme girişimi. Net pazarları, alıcı ve satıcılardan gelen bilgilerin entegrasyonuna yönelik merkezi bir bölge sunduğu için, tedarik zinciri yönetimini, büyüklüğüne bakılmaksızın tüm ticaret ortaklarını içine alacak şekilde genişletebilir.

Teklif İsteği (Request for Proposal – RFP): Alıcının ihtiyacı olan bir ürün veya hizmeti satın almak amacıyla tedarikçiden fiyat içeren teklif istemesi

Ticari Servis Sağlayıcı (E-commerce Service Provider): İnternet e-ticaret hizmetlerinde uzmanlaşan ve aynı zamanda bu hizmetler için özel yazılımlar ve outsourcing hizmetleri sunan servis sağlayıcıları.

Tüketiciden Tüketiciye Ticaret (Consumer to Consumer – C2C): Son kullanıcı statüsündeki tüketiciler arasında gerçekleşen ticari işlemleri ifade eder. Online açık artırmalar gibi

Uygulama Servis Sunucusu (Application Service Provider – ASP): İnternet üzerinde piyasa oluşturan oyunculara, örneğin ihale, alım satım ve katalog oluşturma gibi uygulama ve hizmetleri satın almak yerine kiralama olanağı veren online dış kaynak veya ağ alanı sağlama servisi. Çoğu uygulama satıcısı sunucu sistem kiralama modeline doğru giderken, uygulama servis sağlayıcıları da genellikle, her uygulamada servis sağlayıcıya özel özellikler olduğunun bilinci içinde, yeri geldiğinde kendi uygulama özelliğini piyasa sürerken, başka bir özelliği de başka bir alandaki satıcıdan alıp kullanır.

XML (eXtensible Markup Language): Özellikle elektronik yayıncılık ihtiyacı için geliştirilmiş olan, aynı zamanda da veri transferini kolay ve standart hale getiren bir web standardıdır.

Yatay E-pazaryeri (Horizontal E-marketplace): İmalat veya üretime yönelik materyal ve hizmetlerin değil, herhangi bir şirketin ihtiyacı olan materyal veya hizmetlerin satıldığı pazar. Bakım, onarım ve işletme donanımı, kar yönetimi ve satınalma işlemleri yönetimi satılan hizmetler arasındadır.

Yazılı Beklentiler Listesi (RFP): Tedarikçinin, bir şirket veya aracı kurum açısından tanımlanması zor olan bir ürün veya hizmetin tedariği için çözüm teklifi vermeye davet edilmesi.

Ürün açıklaması yazarken kullanabileceğiniz 8 yöntem

E-ticaret sitelerindeki en mühim geri dönüşüm unsurlarından biri de ürün açıklamalarıdır. Ürün açıklaması yazarken belli kurallara uymak ve tüketicilere ürünle ilgili mümkün olduğunca fazlaca data sunmak, geri dönüşümlerinizi artırırken, tüketicilerin de ürünle ilgili mümkün olduğunca fazla data sahibi olmasını sağlar.

Ürün açıklamaları, tüketicilerin satın alma kararlarını direkt etkileyen faktörler içinde yer almakta. Fotoğraflar, vitrin görevi görürken, ürün açıklamaları ise mağazadaki satış görevlisi şeklinde bir göreve haizdir. Tüketicileri ikna etmek ve satışı tamamlamak için ürün açıklamalarınızı ilgi çekici ve bilgilendirici bir halde hazırlamalısınız.

Ürün açıklaması yazarken odak noktanız müşterileriniz olmalı ve onları satın almaya teşvik edecek metinler hazırlamalısınız. Bunu yapmak için de kullanabileceğiniz 8 değişik yöntemi ele alacağız.

Ürün, kimlerin hangi sorunlarını çözüyor?

Ürün açıklaması yazarken tüketicilerin ilgisini çekebilmek için ürünün, tüketicilerin hangi sorunlarını çözdüğünü onlara anlatmalısınız. Bunun yanı sıra bu ürünün hangi tüketici grubuna yönelik olarak çözümler sunduğunu da açıklamalarınızda belirtmelisiniz.

Ürünün zamanı ve üretim şekli

Ürün açıklamalarında ürünün tarihinden de özetlemek gerekirse bahsedebilirsiniz. Bu data ürünün ne kadar yeni ya da eski bulunduğunu tüketicilere göstermenize destek sağlar.

Buna ek olarak ürünün iyi mi üretildiğini ve kullanılan materyalleri de anlatabilirsiniz. Ürünün nerede üretildiğini de ilave ederek, tüketicilerin aldıkları ürünün standardını görmesini de sağlayabilirsiniz. El yapımı ya da hususi olarak üretilen ürünlerde bu ifadeleri paylaşmanız, tüketicilerin satın alma kararlarını etkilemeniz de mühim bir rol oynar.

Ürünün süre içindeki gelişimi

Eğer ürün süre içinde güncellendiyse ve yeni bir versiyonu piyasaya sunulduysa bunu da ürün açıklamalarınızda tüketicilerle paylaşma yoluna gidebilirsiniz. Bu aşamada ürün üstünde meydana getirilen geliştirmeleri ve önceki versiyonlara kıyasla yeni eklenen özellikleri de paylaşabilirsiniz.

Ürünün popüler kültürdeki yeri

Başka bir deyişle de ürünün ne kadar popüler bulunduğunu tüketicilerle paylaşabilirsiniz. Birçok tüketici, başka tüketicilerin kullandığı ve popüler olmuş ürünleri tercih etme eğilimindedir. Bu da popüler ürünlerin daha kolay satılmasını sağlar. Ürün açıklamalarınızda ürünlerin ne kadar şahıs tarafınca tercih edildiğini de gerçekçi bir halde paylaşabilirsiniz.

Dönemlik ya da hususi gün kullanıları

Bazı ürünler belli sezonlarda ya da hususi günlerde daha çok kullanılabilir. Ürünlerin bu hususi durumunu de kullancıları bilgilendirmek için ürün açıklamalarında yazabilirsiniz.

Mesela kış döneminde kullanılacak giysiler için bu notu düşebileceğiniz şeklinde, rejim ürünlerinde yaz sezonu öncesi kullanılması gerektiğine dair ifadeleri kullanabilirsiniz.

Teknik özellikler

Bilhassa elektronik ürünlerde ürünlerin teknik özellikleri ürün açıklamaları yazarken üstünde durmanız ihtiyaç duyulan konulardan biridir. Tüketiciler ürünün içeriğini görmek için bu teknik özellikleri inceleyerek, öteki ürünlerle kıyaslayacaklardır. Ürün sayfalarınızda ihtiyaç duyulan durumlarda ürünün teknik özelliklerini de paylaşmalısınız.

Ürünün iyi mi kullanıldığı / kullanım alanları

Ürünle ilgili tüketicilerin gözünde bir fotoğraf çizebilmek için ürünün kullanım alanlarını yada nerede iyi mi kullanıldığını da anlatmalısınız. Hangi koşullarda bu ürününün kullanılması icap ettiğini, üründen iyi mi daha iyi verim alınabileceğini ve tavsiye edilen kullanım koşullarını ürün açıklamalarında belirtebilirsiniz.

Öteki ürünlerden farkları

Birçok ürünün piyasada değişik muadilleri bulunur; sadece bir çok süre bir üründe bulunan özelliklerden bazıları diğerlerinde bulunmayabilir. Ürün açıklamaları yazarken yapabileceğiniz çalışmalardan biri de rakip firmaların ürünlerinde bulunmayan özellikleri bu sayfada açıkça belirtmektir.

Ürünün rakip ürünlerden farklarını dikkat çekici bir halde belirtmeniz, ürünün daha çok öne çıkmasını sağlarken, tüketicilerin de ürüne olan bakış açısını değiştirmenize destek sağlar.

Ürünün farklılıklarını belirtmeye başladığınızda, ürünün fiyatını niçin hak ettiğini de vurgulamak için bir şansınız olur. Bu da değişik bir satış politikası yaratmanıza destek sağlar.

İndirim ve promosyon düzenlemeden önce bilemeniz gerekenler

E-ticaret firmaları satışlarını çoğaltmak, ürün bilinirliklerini çoğaltmak ve yeni kitlelere ulaşmak için indirim ve promosyon yapma stratejini seçebiliyor. İndirim yapmak iyi bir satış stratejisi olsa da bu indirimleri düzenlerken dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan bir ekip unsular bulunur. İndirim ve promosyonlarınızın daha etkili olabilmesi ve size de daha iyi geri dönüşüm sağlayabilmesi için bazı yöntemlerden yararlanarak stratejilerinizi iyi bir halde geliştirmeniz gerekir.

İndirimlerin avantaj ve dezavantajları

İndirim yapmadan ilkin bu çalışmaların avantaj ve dezavantajlarını iyi bir halde kavramınızda yarar var.

İndirimlerin avantajları

  • Satın alan sadakatini artırılabilir
  • Yeni hedef kitlelere ulaşılabilir
  • Geri dönüşümler ve satış oranları artırılabilir
  • Averaj sepet tutarı artırılabilir
  • Eldeki stoklar süratli bir halde tüketilebilir
  • Aylık satış hedeflerine ulaşılabilir

İndirimlerin dezavantajları

  • Kar marjı düşebilir
  • Marka değerine zarar verilebilir
  • Düzgüsel satış dönemlerinde geri dönüşümlerin düşmesine niçin olunabilir
  • Çoğu zaman sadık olmayacak kitlelerin çekilmesine niçin olabilir
  • Ulaşmak istediğinizin haricinde bir hedef kitleyi çekmenize niçin olabilir

İndirimleri hangi firmalar düzenlemeli?

İndirim yapmak için belli bir sektör ya da kategori belirtmek yanlış olur. Tüm firmalar bu indirimleri ve promosyonları yapabilirler; sadece bunların ne vakit ve iyi mi yapıldığı da bir fazlaca mühim bir mevzudur

İndirim emekleri marka ve ürün değerine zarar verebileceği için, indirimleri devamlı bir satış politikası yerine, belli dönem ya da sezonlarda geçici sürelerde yapmanız gerekir.

Bilhassa yeni oluşturulan firmalar, marka bilinirliklerini çoğaltmak için bu indirim ve promosyonlardan yararlanabilirler. Bunun yanı sıra Black Friday benzer biçimde hususi gün ya da tatillerde averaj satış hedeflerini çoğaltmak ve daha çok kişiye ulaşmak için belli sürelerde geçerli indirimler yapılabilir. Bunun haricinde devamlı olarak indirim yapıyor olmak markanıza zarar verir.

İndirim ve promosyon türleri nedir?

Temel olarak 4 değişik indirim ve promosyon türünü ele alabiliriz.

Yüzde odaklı indirimler: Bu indirim türünde sepet genelinde ya da ürün başına belli bir yüzde oranında ürün fiyatına indirim uygulanır.

TL (fiyat odaklı) indirimler: Belli bir yüzde yerine, belli bir fiyat odağında indirimler yapılır. Mesela sepet genelinde ya da belli bir üründe 50 TL’lik bir indirim sağlanabilir.

Parasız kargo indirimleri: Tüketicilerin belli bir meblağ üstünde alışveriş yapmalarından sonrasında kargo ücretlerini sizin karşılamanız şeklinde meydana getirilen indirimlerdir. Bu yöntemde tüketiciler parasız kargodan yararlanmak için, alt limit tutarında alışveriş yapmayı tercih ederler.

Armağan ürünler: Direkt indirim yapmak yerine, tüketicilere yaptıkları alışverişler sonrasında bir ürün hediyesi yapılmasıdır.

İndirim yapmadan ilkin bilmeniz gerekenler

İndirim yapmak, satışlarınızı artırma mevzusunda size destek olsa da ilk olarak bir ekip mevzular üstünde emek verme hayata geçirmeye odaklanmalısınız.

Toplam ulaşmak istediğiniz ciro ne kadar?

İndirim yapmak istediğinizde, ilk olarak ulaşmak istediğiniz toplam ciroyu da belirleme yoluna gitmelisiniz. Bu indirim ve promosyon dönemlerinde yapılacak satışların size ne kadarlık bir geri dönüşüm sağlayacağı evvelde planladığınızda, indirim süresince iyi mi bir emek verme yaparak bu hedefi tutturacağınız mevzusunda size bir rota çizecektir.

Bu hedef için günlük olarak ne kadarlık satış yapmanız gerekiyor?

İndirim döneminde ne kadarlık bir satışa ihtiyacınız bulunduğunu belirledikten sonrasında, bu hedefi tutturmak için günlük bir hedef belirleyerek, günlük emekler sonrasında hedefinize ulaşmak için ne kadarlık bir satış yapmanız icap ettiğini belirlemelisiniz.

Bu hedefi tutturmak için ne kadarlık bir trafiğe ihtiyacınız var?

Satışlarınızı gerçekleştirebilmek için sitenize de belli bir trafik çekmeniz gerekir. Bunun yanı sıra sitenize gelen trafiğin tümü, geri dönüşüm olarak size ulaşmayacaktır. Bu trafiğin yalnız belli bir kısmı ürün satın alarak, siparişlerini tamamlayacaktır.

Bu yüzden de günlük olarak ne kadarlık bir trafiğe gereksinim duyduğunuzu da evvelde belirlemeniz, pazarlama ve reklam çalışmalarında iyi mi hedeflemeler yapmanız gerektiğiniz ve bu emekler için ne kadarlık bir bütçe ayırmanız gerektiği konusuda size bir ekip fikirler verecektir.

Bu trafik nereden gelecek?

Günlük olarak gereksinim duyduğunuz trafik rakamını belirledikten sonrasında bu trafiği iyi mi sağlayacağınızı da belirlemeniz gerekiyor. Bunun için de pazarlama ve reklam stratejilerinizi belirlemeniz oldukça mühim.

Hangi mecralar üstünde ne tür reklamlar vereceğinizi, reklamlarınızın hangi kesime gösterileceğini, reklam metinlerinizi ve görsellerini evvelde planlayarak, bu trafiği çekmek için en iyi şekilde optimize etmeniz gerekir.

Reklam bütçeniz ne kadar?

Satışlarınızı ve trafiğinizi artırabilmek için reklam bütçenizi de artırmanız gerekir. Reklamınızın daha çok kişiye gösterilmesi ve uzun süre yayında kalması için bu çalışmalarınıza belli bir bütçe ayırmanız gerekir. İndirim dönemlerindeki çalışmalarınızda ne olursa olsun reklam bütçelerinizi de optimize ederek, bu geri dönüşümleri alacak şekilde hazır etmelisiniz.

Reklamlar sonrasında belli bir trafiğe ve kesime yetişme fırsatınız olur ve eğer elinizdeki bütçe limitliyse bunu en iyi şekilde kullanmak için daha önceki reklamlarınızı çözümleme edebilir ve size en iyi neticeleri veren reklam modellerini ve hedef kitlelerini seçebilirsiniz.

İndirim yapmak ve promosyonlar düzenlemek satışlarınızı artırma mevzusunda bir vasıta olarak görülmeli ve devamlı bir satış stratejisi olarak değerlendirilmemelidir. Şu sebeple devamlı olarak indirim yapıyor olmanız, genel olarak kar marjınızı düşürürken marka değerinizin de düşmesine niçin olacaktır. Yukarıda da bahsettiğimiz benzer biçimde bu indirimlerin dezavantajlarını göz önünde bulundurarak, yalnız belli dönemlerde ve belli amaçlar için indirim yapmalısınız.

Blogunuzda hediye önerileri yazarak satışlarınızı nasıl artırabilirsiniz?

Blogunuzda armağan önerileri yazmak, satışlarınızı artırmanıza destek olurken, değişik hedef kitlelere ulaşmanızı ve organik olarak da trafik çekmenize destek sunar. Bilhassa dinlence ve hususi günler yaklaştığında bu içeriklerin kıymeti bir fazlaca artmakta. Tüketiciler çoğunlukla ne armağan alacaklarını bilmedikleri için web üstünden eş, dostaları, akrabaları ya da emek harcama arkadaşları için değişik armağan önerileri araştırırlar. Bu aşamada da sizin blog çalışmalarınız, tüketicilerin değişik ürünlere ulaşmalarını sağlarken, burada yapacağınız yönlendirmelerle bu tüketicilerin sizin ürünlerinizi de almalarını sağlar.

Armağan önerileri, hediyelik eşya alternatifleri, hususi günler odağında hazırlanmış varış sayfaları ve bu sayfalar üstünde tüketicilere ürün önerileri sunmak organik arama sorguları üstünden belli bir trafik yakalamanıza destek sunar. Peki, bu armağan önerileri blog yazılarını yazarken nelere dikkat etmelisiniz?

Popüler ve oldukca satan ürünlerinizi inceleyin

Ilk olarak armağan önerileri yapmadan ilkin e-ticaret siteniz üstünde öne çıkartabileceğiniz, hediyelik bir ürün olarak sunabileceğiniz alternatiflere bakmanız gerekiyor. Popüler ve oldukca satan ürünleriniz, tüketiciler tarafınca tercih edilmiş olduğu için hediyelik bir ürün olarak bu hazırlayacağınız blog içeriklerinde öne çıkartılabilir.

Trendlere ve tüketicilerin taleplerine bakın

Belli hususi günlerde tüketicilerin almak istedikleri ürünler belli bir çerçeve içinde şekillenebilir. Yılbaşları, bayramlar çoğu zaman tüketicilerin çoğunlukla benzer ürünleri aldıkları dönemlerdir. Kullananların satın alma alışkanlıklarını incelemek, değişik hediyelik ürün tavsiye listelerini araştırmak bu aşamada size bir ekip fikirler verecektir.

Kullanıcı eğilimlerinin yanı sıra trend olan ürünler de armağan önerileri listelerinde yer alabilecek ürünler içinde yer alır. Bu trendleri araştırarak, hediyelik ürünlerinizde hususi alternatifler sunabilirsiniz.

Tedarikçilerinizle görüşün ve onlardan informasyon alın

Tedarikçileriniz ürün önerileri ve en oldukca satılan ürünler hakkında bilgiye haizdir. Birçok değişik markaya belli ürünleri sattıkları için tüketicilerin hangi ürünlere daha çok ilgi gösterdiklerini size de belirtebilirler. Armağan önerileri için bir ürün sıralaması hazırlarken, tedarikçilerinizle görüşmeniz değişik ürün fikirleri edinmenize de destek sunar.

Ürünlerinizi iyi mi kategorilendireceğinizi belirleyin

Armağan önerileri yaparken, bu ürünlerinizi değişik kategorilere ayırmanız, değişik hedef kitlelere yönelik içerikler hazırlayarak, tüketicilerin daha oldukca ilgisini çekebilecek ve onların aradıkları ürünlerle daha ilgili olabilecek alternatifleri onlara sunmanız destek sunar.

Temel olarak ürünlerinizi demografik yapıya, cinsiyete, yaş aralığına ve ilgi alanlarına gore kategorize edebilirsiniz. Böylelikle değişik talepleri ve ilgi alanları olan tüketicilere hususi ürün önerileri yaparak, sitenize genel trafikten daha kaliteli geri dönüşümler alabilirsiniz.

Bunun yanı sıra hazırladığınız blog içeriklerine reklam vermek istediğinizde de bu kategorizasyonu yapmanız, daha ilgili hedef kitlelere yönelik reklam kampanyaları hazırlamanızı da sağlar.

Sıralama içerik formatından yararlanın

Blog yazılarını hazırlarken, sıralama içerik formatını kullanabilirsiniz. Sıralama içerik formatı armağan önerileri yazarken oldukça kullanışlı olacaktır. Sayfa üstünde alt alta değişik ürün alternatiflerini yazarak, kullananların bir sayfa üstünde değişik ürünleri incelemelerini sağlayabilirsiniz.

Ürünle ilgili bilgiler sunun

Bu listeleri hazırlarken ürünü cazip ve ilgi çekici hale getirmek için değişik içeriklerden yararlanmanız gerekir. Burada dikkat etmeniz gerekenlerden biri dikkat çekici ve çarpıcı ürün fotoğraflarına yer vermeniz gerektiğidir. Bu fotoğraflar ürüne olan ilgiyi artırmanızı sağlar. Bununla birlikte ürünle ilgili bazı detay bilgiler vermek ve bu ürünün niçin iyi bir armağan olacağına dair ikna edici metinler hazırlamanız da tüketicilerin ürüne olan yaklaşımını daha iyi etkileyecektir.

Videolardan da yararlanın

Ürün fotoğrafları ilgi çekiciliği sağlasa da videolar bundan daha fazlasını yapabilir. Videolar ürünün daha iyi bir halde incelenmesini sağlarken, bu videolarda ürün tanıtımı daha iyi bir halde yapılabilir. Ürünün kullanım alanları ve değişik konseptlerde ürünün iyi mi görünmüş olduğu daha iyi bir halde tüketicilere sunulacağı için bu listelerinizde videolara yer vermek, geri dönüşümlerinizi artırmanızı sağlar.

Ürünü sepete ekleme linklerini koyun

Armağan önerileri yaptığınızda tüketicileri direkt satın alma sayfasına da yönlendirmelisiniz. Bu yüzden de ürün bilgilerinin içinde ürün fiyatını da eklemeli ve sonrasında da direkt bu sayfa üstünden ürünün sepete eklenmesini elde eden bir buton ya da bağlantı paylaşmalısınız. Böylelikle tüketici hoşuna giden bir ürünü direkt sepetine ekleyebilir. Eğer bu bağlantıları koymazsanız, tüketici değişik alternatifler aramak için sayfayı terk ettiğinde sizin ürününüz yeniden bulamayabilir ve bu da satış kaçırmanıza niçin olur.

Çapraz satış taktikleri için bu armağan önerilerini kullanın

Çapraz satışla sepet averajınızı yükseltmek için, bu armağan ürün önerilerinde birbiriyle birlikte kullanılabilecek ürünleri de birlikte paylaşabilirsiniz. Böylelikle birden fazla ürünü de tüketicilere satmak için bir fırsat yaratabilirsiniz.

Paket ürün önerileri yapın

Çapraz satışı daha ilgi çekici hale getirmek için belli ürün gruplarını tek bir paket yaparak da tavsiye olarak sunabilirsiniz. Armağan paketi olarak bu alternatifleri sunarak, birden fazla ürünü daha uygun bir fiyata satışa sunmuş olmuş olursunuz ve tüketiciler de bu indirimden yararlanmak için paket ürünleri tercih edebilirler.

Bu alternatifleri sunmanız averaj sepet tutarınızı da artırmanızı sağlarken, tüketicilere de fazladan bir fırsat sunmanızda destek sunar.

Dinlence dönemleri haricinde de bu içerikleri yayınlayın

Armağan önerileri içeriklerinizi yayınlamak için yalnız dinlence ve hususi gün dönemlerini beklemenize gerek yok. Öteki dönemlerde de bu içerikleri yayınlamaya devam edebilirsiniz. Tüketiciler doğum günü, evlilik yıl dönümü şeklinde hususi günler için de hediyelik ürün alternatifleri arayabildikleri için, bu içeriklerini senenin her zamanı işinize yarayacak alternatiflerden biridir.

Bununla birlikte bu içeriklerin Google üstünde indekslenmesi ve belli bir sayfa değerine erişmesi için belli bir süre gerekir. Bir tek dinlence dönemlerinde bu tarz şeyleri yayınlamanız organik olarak bu sayfalardan trafik çekememenize niçin olur. Sadece sayfalarınızın iyi bir halde indekslenmesi ve bu sayfalar üstünden geri dönüşler almanız sayfa kıymetini yükselteceği için organik olarak daha çok trafik almanıza da olanak tanır.

Toplumsal medya stratejinizi iyi geliştirin

Son olarak bu içerikleri toplumsal mecralarda da paylaşmalısınız ve bunun için bir strateji geliştirmelisiniz. Toplumsal ağlar tüketicilerin yoğun bir halde kullandıkları mecralar içinde yer almış olduğu için burada bu içeriklerinizi paylaşmanız, toplumsal yönlendirme trafiği elde etmenizi sağlarken, toplumsal medya takipçilerinizden de hediyelik ürün arayanların bu içerikleri görmelerini sağlar.

Bunun yanı sıra organik paylaşımların yanı sıra hususi günler için bu içeriklerinize reklam kampanyaları hazırlayarak, reklamlarla trafik çekmeye yönelebilirsiniz.

Hususi günlerin yanı sıra reklam hedeflemelerinize evlilik yıl dönümleri, doğum günü şeklinde kriterleri de eklerseniz, hususi günler haricinde de bu içeriklere reklam kampanyaları çıkarak daha niş ve ilgili bir hedef kesime yönelik reklam emek harcamaları yapabilirsiniz.

Çapraz satış nedir ve satışlarınızı artırmak için nasıl kullanabilirsiniz?

Çapraz satış, ticarette tüketicilerin yaptıkları alışveriş tutarını artırmaları için kullanılan satış taktiklerinden biridir ve averaj sepet tutarını çoğaltmak için de mühim bir taktiktir. Günlük hayatımızda birçok ürün ve mağazada çapraz satışla çoğunlukla karşılaşmaktayız.

Çapraz satış nedir?

Çapraz satışı şu şekilde özetleyebiliriz; bir ürünü satarken, bu ürünü tamamlayacak bir yan ürünü, ürünle birlikte tüketiciye sunarak, tüketicinin birden fazla ürünü satın almaya yönlendirecek satış yöntemidir. Bilhassa ürün takıları çapraz satış taktiklerinde çoğunlukla kullanılır.

Çapraz satışlardaki amaç tüketicinin alışveriş esnasında yapmış olduğu averaj harcama tutarını artırmaktır. Mesela, web üstünden bir yazıcı sattığınızı ele alalım. Bu durumda yazı ile birlikte sepet sayfasında ya da ürün sayfasında tüketiciye ek olarak kartuş önerisi yapmanız bir çapraz satış metotu olarak düşünebilir.

Tüketiciye bu önerinin satın alma işlemi öncesinde sunulması gerekmektedir. Böylelikle satın alma esnasında tüketici daha çok ücret ödese de gene de yapmış olduğu aslolan alışverişle ilgili bir ürünü satın almış olduğundan ödediği tutarı oldukca fazla yadırgamayacaktır.

Bu tür çapraz satış uygulamalarında paketler (bundle) sunmanız, tüketiciye extra bir fırsat sunmanız anlamına gelecektir ve tüketici de belli oranda bir indirimden yararlanacağını hissedeceği için alışverişi tamamlamaya daha yatkın olacaktır.

Çapraz satış ile satışlarınızı iyi mi artırabilirsiniz?

Çapraz satış taktiklerini e-ticaret sitenizde uygularken kullanabileceğiniz değişik yöntemler bulunuyor. Bu taktikleri kullanmanız, tüketicilerin satın alma kararlarını etkilemenizde mühim bir rol oynayacaktır.

Yüzde 25 kuralı

Çapraz satışın etkili olmasını elde eden faktörlerden biri %25 kuralıdır. Bu kurala nazaran, tüketiciye çapraz satış ile sunduğunuz ürünün fiyatının, aslolan ürünün fiyatının yüzde 25’i kadar olmalıdır. Kısaca 100 TL’lik bir ürünü alan tüketiciye sunduğunuz çapraz satış ürününün üst fiyat limiti 25 TL civarında olmalıdır. Bu oranın üstünde fiyata haiz bir ürün önerisi yapıldığında tüketici satın alma işlemini gerçekleştiremeyebilir.

Ürün ya da sepet sayfasında bu önerileri yapın

Tüketici ödeme işlemini tamamladan ona önerilerinizi yapmanız gerekir. Bundan dolayı de ürün sayfasında, sayfanın alt bölümünde çapraz satış ürünlerinizi listeleyerek, tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışabilirsiniz. Buna ek olarak bununla beraber “Sepet” sayfası üstünde de kullanıcının sepete eklediği ürünle ilgili olabilecek alternatif ürünleri listeleyebilirsiniz. Burada bu ürünlerin fiyat bilgilerini belirtmenin yanı sıra sepete eklenen ürünle ilgili alternatifleri burada belirtmeniz çapraz satış taktiğinizin işe yaramasında mühim bir role haizdir.

Paket (bundle) ürünler sunun

Çapraz satışlarınızın tesirini çoğaltmak için bir ürün sayfasında ürün alternatifi yapmanın yanı sıra birbiriyle ilgili olabilecek ürünleri bir paket yaparak da satışa çıkartabilirsiniz. Paketin daha ilgi ve dikkat çekici hale gelebilmesi için bu paketlerde belli oranda indirim uygulamanız, paket olarak bu ürünleri almayı daha cazip bir hale getirecektir.

Ürün önerilerinde belli bir limitiniz olsun

Tüketicilere sunulan seçenek sayısının artması elde edilmiş geri dönüşümleri azaltmakta. Karar verme aşamasında seçenekler içinde kaybolan tüketiciler, en sonunda ürünü satın almaktan vazgeçebiliyorlar. Bundan dolayı de çapraz satış önerileri yaparken, 2 ya da 3 değişik üründen fazla tavsiye yapmamanız, elde edeceğiniz geri dönüşümleri artırmanıza destek sağlar.

Tüketiciler önerdiğinize benzer ürünleri araştırmak isterlerse bunun için ek olarak zaman ayırmak isterler; sadece süratli bir halde alışverişini tamamlamak isteyen tüketiciler için azca sayıda tavsiye sunmanız, onların daha süratli bir halde eyleme geçmelerine destek sağlar.

Önerilerinizi vakit limitli yapın

Çapraz satış taktiklerinin tesirini çoğaltmak için kullananların süratli eyleme geçmelerini de sağlamanız gerekir. Bundan dolayı de onlara bir tek vakit limitli fırsatlar sunmanız, bu fırsatı kaçırma ihtimali bulunduğunu tüketicilere gösterecektir; bu da onların daha süratli bir halde eyleme geçmelerine destek olacaktır.

Önerilerinizde sunduğunuz indirim oranlarını belli bir süre zarfında geçerli olacak şekilde zamanlayarak pazarlamanız satış oranlarınızı artırmanıza destek olabilir.

Oldukca ısrar eden davranmayın

Bu taktiği uygularken oldukca ısrar eden olmak da negatif duyguların oluşmasına niçin olabilir. Tüketiciyi oldukca fazla zorlamak ve oldukca ısrar eden bir halde devamlı olarak ürün önerisi sunmak, tüketicinin hoşuna gitmeyeceği için satın alma işleminden tamamen vazgeçmesine niçin olabilir. Bundan dolayı de bir tek ürün sayfası ve sepet sayfasında bu önerileri sunmanız kafi olacaktır. Tüketici bu ürünleri almak istediğinde kendisi harekete geçecektir.

E-ticaret siteleri geri sayım sayacı ile satışlarını nasıl artırabilirler?

E-ticarette satışları çoğaltmak için kullanılabilecek araçlardan biri de geri sayım sayacıdır. Geri sayım sayacı değişik şekillerde tüketicileri belli bir eyleme geçmeye ve alışveriş halletmeye yönlendirmek için kullanılabilir.

Belli bir fırsatı yada pozitif yanları kaçırma benzer biçimde hissiyatlar, tüketicilerin satın alma kararlarını daha süratli vermelerinde bir vasıta oluyor. Bu psikolojiyi e-ticaret sitenizde kullanabilmek için de geri sayım sayacı ile bir ekip emekler yapmanız, geri dönüşümlerinizi artırmanıza destek olabilir.

Herbir ürün sayfasında geri sayım sayacı kullanmak

Bilhassa indirim ve kampanya dönemlerinde tüketicilerin daha süratli bir halde eyleme geçmelerini sağlayarak, ürünleri sepetlerine eklemelerini sağlamak için ürün ve kategori sayfalarında her ürün için bir geri sayım sayacı kullanabilirsiniz. Bu sayede indirimin daha ne kadar süre geçerli bulunduğunu gösterebildiğiniz benzer biçimde hem de tüketicinin bu indirimden yararlanmak için eyleme geçmesi icap ettiğini hatırlatarak, onun daha süratli bir halde alışveriş yapmasını sağlayabilirsiniz.

Site genelindeki indirimler için banner geri sayım araçlarını kullanın

Ürün ve kategori sayfalarında tüm ürünler için geri sayım aracı kullanmak yerine, tüm site genelinde belli bir süre geçerli olan kampanyalarınızı duyurmak için ana sayfa üstünde slider bölümünde ya da bu bölümün altında bir banner şeklinde geri sayım sayacı kullanabilirsiniz. Böylelikle ana sayfanıza gelen ya da bir reklam ile bu sayfaya yönlenen ziyaretçiler, kampanyanın ne kadarlık bir sürede geçerli olacağını görebilirler ve eyleme geçmek için daha süratli davranabilirler.

Süre ve fiil tetiklemeli geri sayım araçları

Bu başlığı birazcık daha açmamız gerekirse, kullanıcılara bir fırsat sunmak için onların belli bir eyleme geçmesini sağlayabilirsiniz. Mesela, geri sayımı başlatmak için kullanıcının belli bir ürün sayfasını ziyaret etmesini bekleyebilirsiniz.

Bir reklam kampanyası çıktığınızda, ziyaretçi bu sayfaya ulaştığında bir tek belli bir vakit (mesela 2 saat) geçerli olacak bir fırsat sunabilirsiniz. Bu belli oranda bir indirim olabileceği benzer biçimde, parasız kargo seçeneği de olabilir. Ya da bu vakit dilimi içinde ikinci bir ürünü sepete eklemeleri halinde onlara belli bir indirim sunabilirsiniz. Bu vakit dilimini kısıtlı tutmanız, tüketicinin karar vermek için daha azca zamanı olmasına niçin olacağı için, bu fırsatı kaçırmak istemeyen tüketicilerin daha süratli bir halde eyleme geçmesini sağlar.

Kısa süreli geçerli olan fırsatlar

Geri sayım sayacı kullanımını daha etkili bir hale getirmek için, bu sayacın süresini kısa bir zamana ayarlamanız da geri dönüşümlerinizi çoğaltmak için etkili olabilecek yöntemlerden biri.

Geri sayım sürecinin uzun olması, birkaç saatten fazla ya da birkaç gün olması, tüketicinin süratli bir halde eyleme geçmesinin önüne geçecektir. Kullanıcı ürün alternatiflerini aramak için siteden ayrılabilir ya da daha kafi süre bulunduğunu düşünerek hemen sonra gelmek suretiyle siteyi terk edebilir. Bu durumda da potansiyel bir satışı kaçırmış olmuş olursunuz. Bunun yerine vakit limini birkaç saat ile sınırlandırmanız ziyaretçileriniz daha süratli bir halde eyleme geçmelerini tetikler.

E-posta pazarlama çalışmalarında geri sayım aracı kullanın

E-posta pazarlama çalışmalarınızdaki geri dönüşümlerinizi artırarak, e-posta abonelerinizin de daha süratli bir halde eyleme geçmelerini sağlamak için, e-posta gönderilerinize de geri sayım aracı ekleyebilirsiniz. Bu aracı eklediğinizde ürünle ilgili fırsatın ne vakit sona ereceğini abonelerinize gösterme fırsatınız olur.

Böylelikle e-postanızı açan kullanıcılar, bu ürün ya da fırsatla ilgileniyorlarsa süre dolmadan sitenizi ziyaret etmeye daha eğilimli olacaklardır.

Bunun yanı sıra yeni kampanya ve fırsat duyurularınızı da ilgi çekici hale getirmek ve talep yaratmak için de bu kampanyaların başlangıç tarihini gösteren geri sayım araçlarını da e-posta pazarlama çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Bu sayede abonelerinizde bir merak uyandırabilir ve takipte kalmalarını sağlayabilirsiniz.

Site içi arama özelliğini geliştirmek için kullanabileceğiniz ipuçları

Site içi arama özelliği e-ticaret sitelerinde tüketicilerin aradıkları ürünlere daha kolay ulaşabilmelerini sağlayarak, tüketicilerin daha süratli bir halde eyleme geçmesinde mühim rol oynayan araçlardan biri. Site içi arama hususi durumunu sitenizde kullanmak gerektiği şeklinde bu araçtan daha çok geri dönüşüm sağlayabilmek için bu aracı en iyi şekilde optimize etmeniz de gerekir. Site içi arama hususi durumunu geliştirmek için kullanabileceğiniz bir ekip ipuçları bulunuyor.

Site içi arama çubuğunuz görünür olsun

İlk önceliğiniz site içi arama çubuğunun sitenin ilk açıldığında görünür bir alanında olmasını sağlamak olacak. Sitenizi ziyaret edenler aradıklarına ulaşmak için kolay bir halde bu özelliğe ulaşabilmeliler. Bu çubuğu üst menü alanında ya da slider bölümünün üstünde daha büyük bir halde sitenizde konumlandırabilirsiniz. Bunun yanı sıra arama butonunun rengini de arkaplan ve öteki görsellere kıyasla daha zıt bir renkle hazırlamanız, dikkat çekiciliği artıracaktır.

Site içi arama özelliğiniz süratli olmalı

Günümüzde tüketicilerin bilgili ya da bilinçsiz olarak istedikleri özelliklerden biri de hızdır. Sitenin açılma hızı şeklinde site içi arama hususi durumunun de süratli olması, kullananların daha süratli eyleme geçmelerini sağlayacak faktörlerden biridir. Bu sebeple de site içi arama özelliğinizin süratli çalıştığından ve süratli bir halde arama neticelerini verdiğinden güvenilir olmalısınız.

Otomatik tamamlama özelliği kullanın

E-ticaret sitenizde kullanıcı deneyimini geliştirmeniz ve tüketicilerin işini kolaylaştırmanız oldukça mühim. Bilhassa mobil site üstünde bunu yapmanız daha da mühim. Bu yüzden de site içi aramalarda otomatik tamamlama hususi durumunu kullanmanız tüketicilerin aradıkları ürünü daha süratli bir halde bulmalarını sağlar.

Bununla birlikte uzun ve yazımı zor marka isimlerinin de daha rahat bulunmasını sağlamış olduğu için kullanıcı deneyimini daha iyi bir hale getirir.

Yanlış yazımlar için alternatif tavsiyeler sunun

Google’ın “Bunu mu demek istediniz?” özelliği, kullananların yazım hatalarına karşı bir uyarı sunarak aslına bakarsak doğru yazımların yer almış olduğu önerileri kullanıcılara sunar. Bu özeliği site içi arama özelliğinizde kullanmanız, yanlış yazım icra eden kullananların ilgili ürünlere daha kolay ulaşabilmelerini sağlar. Bu tür önerilerin olmaması ve yanlış yazımlara rağmen tüketicilere alternatif sunulmaması kullanıcı deneyimini fena etkileyeceği şeklinde tüketicinin aramış olduğu ürünün sitede olmadığı düşüncesine kapılmasına da niçin olabilir.

Ürün kategorilerini de alternatif olarak arama sonuçlarının yanında gösterin

Otomatik tamamlama hususi durumunu kullanırken, oluşturulan alt pencerede ürün alternatifleri sunarken, ürünlerin genel ve alt kategorilerinde arama yapılabilmesi için ürünlerin kategorilerini de bu arama sorgularında göstermeyi deneyebilirsiniz.

Mesela aklında belli bir model olmayan kullanıcılar, bir ayakkabı araması yaparken, bu ayakkabıyı değişik kategorilerde arayabilmeliler. Adam Ayakkabıları, Hanım Ayakkabıları, Spor Ayakkabılar şeklinde değişik kategori alternatifleri sunmak ve aramanın bu kategoriler içinde yapılacağının seçilmesi, kullanıcının daha doğru ürünlere yönlendirilmesine destek verir.

Tüketicilerin ne tür arama sorguları yaptıklarını araştırın

Site içi arama özelliği, minik bir arama motoru özelliğine haiz olduğundan, işinizi geliştirmek, tüketici davranışlarını incelemek, hangi ürünlere daha çok talep bulunduğunu görmek için oldukça etkilidir. Bu yüzden de site içi arama özelliğinizi çözümleme etmeniz ve kullananların bu arama hususi durumunu iyi mi kullandığını takip etmeniz, siteniz ve hedef kitleniz hakkında bir ekip verilere ulaşmanıza destek verir.

Kullananların yaptıkları arama sorguları sonrasında hangi ürün ya da kategorilere daha çok ilgi duyulduğunu görebilir ve sonrasında da bu ürünleri siteniz üstünde daha çok öne çıkartarak, kullananların bu ürünlere daha kolay ulaşmalarını sağlayabilirsiniz.

Bunun yanı sıra meydana getirilen arama sorguları sonrasında herhangi bir netice vermeyen sorguları da takip ederek, bu tarz şeyleri iyi mi yönetebileceğinizi kurgulayabilir ya da bu arama sorgularıyla ilgili ürün araştırmaları yapabilirsiniz.

Kupon kodu nedir ve e-ticaret şirketleri için kupon kodu kullanım ipuçları

Kupon kodu kullanımı e-ticaret şirketlerinde oldukça yaygın olduğu benzer biçimde, tüketicileri siteye çekmek, aylık gelir ve satış hedeflerini tutturmak için de oldukça etkili bir vasıta.

Kupon kodlarını etkili bir halde kullanma ipuçlarına geçmeden ilkin kupon kodunun ne işe yaradığını ve ne amaçlarla kullanıldığını ele alalım.

Kupon kodu nedir?

Kupon kodu, tüketicilere tek seferlik ya da belli sürelerde geçerli olacak indirimler sunmak için, hususi olarak hazırlanmış kodlardır. Bu kodlar, e-ticaret sitesi üstünde sepet ya da ödeme aşamasında ilgili alanlara girildiğinde, tüketicilere anında toplam meblağ ya da belli ürün yada ürünler üstünde indirimler sağlanır.

Kupon kodunun amacı nedir?

Kupon kodları değişik amaçlar için kullanılabilir. Bu amaçları şöyleki sıralayabiliriz:

  • Belli sürelerde geçerli indirimler sunmak
  • Müşterilerin yeniden alışveriş yapmaları için bir niçin sunmak
  • Kampanyalarınıza daha çok ilgi çekmek
  • Yeni ürünlere olan ilgiyi çoğaltmak
  • Anlık indirimler sunmak
  • Belli bir sepet tutarının üstünde indirim sağlamak
  • Dinlence ve hususi günlerde indirimler sunmak
  • Belli ürünlere olan ilgiyi çoğaltmak

Kupon kodlarını bu ve buna benzer amaçlar dahilinde kullanabilirsiniz. Doğal ki bir tek bir kupon kodu belirlemek tek başına kafi değildir. Kupon kodlarını oldukça fazla kullanmanız, ürün ve marka kıymetini düşürebileceği benzer biçimde bu kodları iyi mi ve nerede kullanacağınız da bir fazlaca önemlidir. Bu da bir sonraki suali bununla beraber getiriyor; “E-ticaret şirketleri kupon kodlarını etkili bir halde iyi mi kullanabilirler?”

E-ticaret şirketleri için kupon kodu kullanımı için ipuçları

Belli bir amaç için bu kupon kodlarını kullanın

Kupon kodlarınızın bir amacının olması oldukça mühim. Bir tek belli bir oranda indirim sağlamak yerine ne amaçla bu indirimi sağlayacağınızı belirlemelisiniz. Yukarıda listelediğimiz amaçları referans alabileceğiniz benzer biçimde kendi işiniz için uygun bir amacı da belirleyebilirsiniz. Böylelikle kupon kodu kullanımını daha etkili bir hale getirebilirsiniz.

Bundle (paket) ürünlerde kupon kodlarını sunun

Sitenizdeki sepet ortalamasını yükseltmek için bundle olarak sunulan ürünlerde geçerli olabilecek ya da birbirinin tamamlayıcısı yada aksesuarı olabilecek ürünlerde kupon kodlarınızı sunabilirsiniz. Tüketiciler birbirini tamamlayacak ürünlerde daha uygun bir fiyat teklifi alabilmek için, bu iki ürünü birlikte almayı seçebilirler.

Mesela bir fotoğraf makinasını sepete ekleyen birine, bellek kartı ya da çanta alması durumunda geçerli olacak bir kupon kodu sağlayabilirsiniz.

İkinci ürün sepete eklendiğinde kupon kullanımını sağlayın

Gene sepet ortalamasını artırabilmek için, sepete eklenen ikinci ürünlerde geçerli olmak suretiyle kupon kodları belirleyebilirsiniz. Böylelikle tüketiciler toplam oranda bir indirim kazanmak için birden fazla ürünü satın almayı tercih edebilir.

Bir sonraki alışverişlerde geçerli indirim kuponları sunun

Müşterilerinizin sitenizden yeniden alışveriş yapmalarını sağlamak için, ödeme işleminden sonrasında gönderdiğiniz e-postada, bir sonraki alışverişlerinde geçerli olacak bir indirim kuponu sunabilirsiniz. Böylelikle müşterileriniz siteniz üstünden yeniden alışveriş yaptıklarında bu indirimlerden yararlanabilirler.

Kupon kodlarınızı kısa süreli geçerli kılın

Tüketicilerin bir an ilkin eyleme geçmelerini sağlamak adına kupon kodu kullanımını belli bir süre ile limitlemeniz oldukça yararlı olacaktır. Kodun geçerli olduğu süre uzadığında tüketici eyleme geçmek için acil etmeyebilir ve sonrasında da bu indirim kodunu unutabilir.

Belli bir fiil karşılığında kupon kodunu sunun

Tüketicileri belli bir eyleme geçirdikten sonrasında da onlara indirimler sunabilirsiniz. Mesela web sitenize abone olmaları ya da e-posta listenize kayıt olmaları koşuluyla bu indirim kuponlarını onlara sağlayabilirsiniz. Böylelikle belli eylemlerin de gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.

Kupon kodu akılda kalıcı olmalı

Kupon kodunun kolay hatırlanması gerekir. Böylelikle bu kodlar tüketicilerin akıllarında da daha iyi kalacağı için, onların eyleme geçmesi daha kolay olur.

E-ticaret siteniz için 10 adımda blog yazma rehberi

E-ticaret siteniz için blog yazmak, e-ticaret sitenizi tertipli olarak güncel tutmanızı sağlarken, hazırlayacağınız blog yazılarıyla ziyaretçilerinizi bilgilendirebilir, eğlendirebilir ve organik olarak arama motorlarından trafik çekebilirsiniz. Blog yazmak sıkıntılı bir iş olarak görülse de doğru bir halde planlandığında ve doğru adımlar atıldığında blog yazma sürecini e-ticaret sitenize iyi bir halde entegre edebilirsiniz.

Blog yazmak ve bu blogu yönetmek için bir ekip işlemler yapmanız gerekiyor. Bu rehberimizde de adım adım blog yazmak ile ilgili bilmeniz gerekenleri ele alacağız.

1. Blog bölümünüzü ve tasarımınızı hazırlayın

Blog sayfanızın tasarım sürecinden ilkin blog bölümünü ayrı bir subdomain olarak mı yoksa direkt site üstüne mi oluşturmak istediğiniz karar vermelisiniz.

Subdomain’ler yeni bir alan adı şeklinde işlev görmüş olduğu için, bu sayfaların sıfırdan indekslenmesi gerekir; eğer e-ticaret sitenizi yeni açtıysanız bu iyi bir yaklaşım olabilir; sadece belli bir sürede yayında olan bir siteniz bulunuyorsa, blog bölümünüzü doğruda ana alan adınız üstünde açmanız daha yararlı olacaktır. Bu sebeple böylelikle ana sitenizin alan adı otoritesi yardımıyla sayfalarınız daha iyi bir halde indekslenir ve subdomain ile sıfırdan bir alan adı otoritesi yaratmak için extra emekler yapmanız gerekmez.

Bu seçimi yaptıktan sonrasında blog sayfanızın tasarımına başlayabilirsiniz. Tasarımınızı yaparken, mütevazi, rahat okunabilir ve anlaşılır bir tasarım seçmeli; bununla birlikte da mobil cihazları da göz önünde bulundurmalısınız.

Öne çıkan fotoğraf seçiminde tam sayfa fotoğraf kullanmak görselliği artırsa da daima Full HD (1920×1080 px) görsel bulmak zor olduğundan, daha optimize ve ufak boyutları tercih edebilirsiniz. Buradaki fotoğrafları toplumsal platformlarda paylaşacağınızı göz önünde bulundurarak ölçülerinizi bu şekilde seçmelisiniz.

Feysbuk’taki paylaşımlarda 1200×628 piksellik bir boyut gerekirken, Instagram’da maksimum genişlik 1080 pikseldir. Bu aşamada maksimum genişliğinizi 1200 pikselde tuttuğunuzda, Instagram paylaşımları için bu fotoğrafları gerektiğinde 1080 piksele küçültebilirsiniz.

2. Hedef kitlenizi tanıyın ve tanımlayın

Blog yazılarınızın kim için olduğuna karar vermeniz gerekiyor. Böylelikle hangi tür mevzuları ele alacağınızı da belirleyebilirsiniz. Hedef kitlenizin ilgisini çekebilmek ve içeriklerinizin okunma oranlarını artırabilmek için, bir hedef kitle profili oluşturmalısınız ve sonrasında da bu hedef kesime ulaşabileceğiniz içerik fikirleri oluşturmalısınız.

3. İçerik fikirlerinizi ve kategorilerinizi belirleyin

Hedef kitlenizi araştırdıktan sonrasında ne tür içerikler paylaşmanız gerektiğine karar vermeniz gerekiyor. Bu aşamada ilk olarak blog kategorilerinizi belirleyerek işe başlayabilirsiniz. Böylelikle bu kategorilerin altında ilgili olabilecek içerik fikirlerini bulmaya başlayabilirsiniz.

SSS, ürün kullanımları, keyifli ve sektörel içeriklerin yer almış olduğu değişik kategori başlıklarından yararlanabilirsiniz. Kategorilerinizi belirledikten sonrasında bir Excel dosyası açarak kategorilerinizi belirleyebilir ve sonrasında da bu kategorilerin altına ilgili olabilecek mevzu başlıklarını çıkartabilirsiniz. Bir içerik havuzu oluşturmak ve blog mevzuları için şirketinizdeki kişilerden bu havuza fikirler bırakmalarını istemek, değişik konuların çıkmasına destek sağlar.

4. Anahtar kelime araştırmaları yapın

Mevzu başlıklarınızı çıkartırken bununla birlikte işiniz, ürünleriniz ve sektörünüzle ilgili olabilecek anahtar kelimeleri de çıkartmaya başlayabilirsiniz. Böylelikle bu anahtar kelimelerin odağında da mevzu başlıkları belirleyerek, içeriklerinizin arama motorlarında daha iyi indekslenerek, organik trafik çekmeye çalışabilirsiniz.

5. İçerik formatlarınızı belirleyin

Blog yazmak söz mevzusu olduğunda üstünde durmanız ihtiyaç duyulan bir öteki mevzu da içerik formatlarıdır. Değişik formatlardan yararlanmanız, içeriklerinizde iyi bir dağılım yapmanızı sağlarken, çeşitliliği artırarak, değişik kitlelerin ilgisini de çekmenize destek sağlar.

6. İçerik gösterim takviminizi oluşturun

Kategori, blog mevzuları ve anahtar kelimelerinizi belirledikten sonrasında blog yazılarınızı ne sıklıkta yazacağınızı da belirlemelisiniz. Burada mühim bir nokta bulunuyor. Blog yazmak süreç gerektiren bir iş olduğundan bu emek verme üstünde harcanacak vakti ve emeği göz önünde bulundurarak, içerik gösterim takviminizi belirlemeniz oldukça mühim.

Bir öteki mühim mevzu ise; blog konularınızı iyi bir halde dağıtarak, uzun solukta bu içerikleri yayınlayabilecek şekilde planlamalısınız. Başlangıçta meydana getirilen hata aniden içerikleri arka arkaya yayınlamaktır. Eğer geniş bir mevzu dağılımınız bulunmuyorsa, kısa sürede bu blog yazılarını bitirebilirsiniz. Bu yüzden de elinizdeki mevzu dağacığına gore bir plan yaparak içeriklerinizi bölmelisiniz.

7. Blog yazarken uygulamanız gerekenler

Yukarıdaki emek harcamaları yaptıktan sonrasında blog yazmak işin ikinci kısmı olacak. Blog yazarken bir ekip kurallara dikkat etmeniz hem içeriklerinizin daha çok ilgi görmesini sağlarken, okunmayı kolaylaştırdığı şeklinde yazılarınızın da daha iyi indekslenmesini sağlar.

  • Dikkat çekici bir başlık hazırlayın
  • Yazının ilk paragrafında yazıyla ilgili olan anahtar kelimelerinizi geçirin
  • Dikkat ve ilgi çeken görseller kullanın
  • Ara başlıklar kullanarak, yazınızı bölümlere ayırın
  • Yazının içinde ilgili olabilecek ve ilgi çekecek görseller ya da videolar kullanmaya çalışın
  • Hedef kitlenize hitap edecek bir dil kullanın
  • Anahtar kelimelerinizi yazının içinde anlamlı cümleler içinde kullanarak, belli sorgulara cevap veren cümleler kurun
  • Yazının sonunda eyleme davet ifadelerinizi ilave ederek, okuyucuları belli eylemlere geçmeye yönlendirin

8. Yazılarınızı yayınlamadan ilkin gözden geçirin

Blog yazmak bununla birlikte dikkat da gerektiren bir iştir. Ihtimaller içinde yazım hatalarının önüne geçmek ve yazılarınızın hatasız bir halde yayınlanması için yazılarınızı yayınlamadan ilkin yeniden baştan geçirmeniz ve yazım hatalarının olmamasına dikkat etmelisiniz. Yazıların yeniden gözden geçirilmesi işlemini değişik bir kişinin yapması daha ideal bir yaklaşımdır. Yazıyı yazan şahıs bazı hataları bakış açısından kaçırabileceği için, ikinci bir şahıs bu çalışmada daha etkilidir. Eğer bu iş için ikinci bir şahıs bulunmuyorsa, 5-10 dakikalık bir ara verdikten sonrasında, yazının başına yeniden oturmak, ihtimaller içinde hataları görmenizi kolaylaştırır.

9. Toplumsal medya için paylaşım şablonları hazırlayın

Blog yazılarınızı toplumsal mecralarda da paylaşabilirsiniz. Bu sayede toplumsal hesaplarınız üstünden yönlendirme trafiği de elde edebilirsiniz. Toplumsal mecralarda blog yazılarınızın ilgi çekici olabilmesi için bir şablon hazırlayabilirsiniz. Yazı başlığını ekleyebileceğiniz ya da web sitenizin bağlantı adresini paylaşabileceğiniz bir görsel şablonu hazırlayarak, paylaşımlarınızı belli bir standartta yapabilirsiniz.

10. Neticeleri ölçümleyin

Blog yazılarınızdan aldığınız geri dönüşümleri de ölçümlemeniz oldukça önemlidir. Böylelikle ileriye yönelik stratejilerinizde hangi içeriklerin daha çok ilgi gördüğünü takip edebilir ve içerik stratejinizi bu yönde geliştirebilirsiniz.

İçeriklerinizi değişik şekillerde ölçümleyebilirsiniz. Google Analytics üstünden, organik olarak edindiğiniz trafikleri inceleyebileceğiniz şeklinde, toplumsal mecralardan gelen yönlendirme trafiklerini de çözümleme edebilirsiniz. Bununla birlikte herbir toplumsal mecra üstünde hangi içeriğin daha çok etkileşim aldığını da takip ederek, blog çalışmalarınızın başarısını gözden geçirerek, stratejilerinizi bu doğrultuda geliştirebilirsiniz.

E-ticaret site tasarımı yaparken özellikle dikkat etmeniz gereken konular

E-ticaret site tasarımı yaparken, satışları artıracak ve geri dönüşümlerinizi yükseltecek mevzulara dikkat etmeniz ve tasarımlarınızda bazı unsurları daha çok öne çıkarmanız gerekir. Site ziyaretçilerinin sitede rahatça gezinebilmeleri, sitenin süratli olması şeklinde unsurlarla birlikte, onların dikkatini çekerek, onları belli bir eyleme geçmeye yönlendirmek sitenizin performansını ve geri dönüşümlerinizi artırmada destek sunar.

Site tasarımı yaparken teknik mevzular haricinde kullanıcı deneyimi odaklı olmak da bir fazlaca mühim. Bu rehberimizde tasarım mevzusundaki teknik konulardan ziyade bu kullanıcı deneyimiyle ilgili mühim noktaların üstünde duracağız.

Ziyaretçi odaklı olun

Sitenizin iyi mi bir altyapı üstüne kurulu olduğundan fazlaca, sitenin işlevselliği ziyaretçiler için fazlaca daha mühim bir mevzudur. Bu yüzden de site tasarımınızı yaparken görselliği, kolay navigasyona ve sitenin süratli bir halde yüklenmesi üstüne odaklanmanız daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Tüketiciler web kullanıyor olsalar da halen daha internetten alışveriş mevzusunda sorun yaşayabiliyorlar. Bu sebeple de site tasarımı yaparken, kullanıcıları göz önünde bulundurarak, onların kolay bir halde alışveriş yapmalarını sağlamanız e-ticaret sitenizdeki geri dönüşümleri artırmanıza destek sunar.

Rahat ve mütevazı bir tasarımı tercih edin

Site tasarımının mütevazı olması ve kolay bir halde kullanılabilmesi bu aşamada oldukça mühim. Son yıllardaki Flat Design akımı site tasarımlarında renkleri, boş alanları ve görselleri ön plana çıkartarak, kalabalık görüntüden uzak bir tasarımın kullanılmasına ön ayak oluyor. Karmaşık tasarımlar yerine kolay ve mütevazı görünümlü tasarımlara yönelmeniz hem trendleri yakalamanıza destek olurken, hem de ziyaretçilerin sitenizi daha rahat kullanmalarına olanak tanır.

Sepet görünümü sitenin tümünde etken edin

E-ticaret sitenizde geri dönüşümü artırarak, ziyaretçileri satışlara yönlendirebileceğiniz en mühim alan sepet bölümüdür. Ziyaretçiler bir ürünü sepetlerine eklediklerinde, sitenin herhangi bir bölümünde de bu sepet kısmına giderek, ürünlerini inceleyebilmeleri ve sonrasında da ödeme sayfasına gidebilmeliler. Bu yüzden de sepet ikonunu hem mobil hem de masaüstü tasarımlarda devamlı görünür yapmanız oldukça önemlidir.

Dikkat dağıtıcı öğeleri kullanmayın

İnternet kullanıcılarının dikkatleri fazlaca fazla dağılabildiği şeklinde değişik banner yada görseller sebebiyle siteden çıkabilir ya da başka bir siteyi ziyaret edebilirler. Bu yüzden de ziyaretçilerin dikkatini dağıtarak, onları değişik bir sayfaya yönlendirebilecek extra banner ya da görsel kullanımlarından kaçınmalısınız. Ziyaretçilerinizin alışveriş deneyimini geliştirmek için yalnız lüzumlu vakit ve yerlerde bu banner çalışmalarını yapmanız, onların sayfa üstünde geçirdikleri süreyi de arıtırmasını sağlar.

Yüksek çözünürlüğünde olan ve kaliteli fotoğraflar kullanın

Ürün fotoğraflarının geri dönüşümlerdeki yeri oldukça fazladır. Kullananların ürünle olan ilk teması bu fotoğraflar yardımıyla olduğundan, ürün fotoğraflarınızın dikkat ve ilgi çekici olması gerekir. Günümüzde görsellik tüketiciler için fazlaca mühim olduğundan, bayağı beyaz arkafonlu fotoğraflar dikkati yeterince çekmemenize niçin olabilir.

Ürün fotoğraflarınızı iyi bir halde hazırlamanız ve yüksek çözünürlüğünde olan kaliteli fotoğraflar kullanmanız, ürünlere olan ilginin de artmasını sağlayabilir. Bunun yanı sıra site üstünde kullandığınız öteki fotoğraflarda da gene yüksek çözünürlüğünde olan fotoğraflar kullanmaya dikkat etmelisiniz.

Mobil tasarımı göz ardı etmeyin

Mobil cihazlardan meydana getirilen arama sorgularının her yıl artması, internet sayfalarına gelen mobil trafiğin de bir fazlaca artmasında mühim bir rol oynuyor. Mobil aleti üstünden sitenizi ziyaret eden kullanıcılara iyi bir tecrübe yaşatmak ve onları sitenizde tutabilmek için sitenizin mobil cihazlara da uyumlu olması bir fazlaca mühim.

Toplumsal kanıt öğelerine yer verin

Toplumsal kanıt öğeleri, ziyaretçilerin siteniz hakkında görüşlerini etkileyecek bir faktördür. Alan kişi ve ürün yorumlarına yer vermek, bu tarz şeyleri ana sayfa üstünde konumlandırmak ve ziyaretçilerin markanız ve hizmetleriniz hakkında tüketici görüşlerini almalarını sağlamanız, markanıza olan itimatı artırmanız mevzusunda oldukça önemlidir.

Ürün sayfalarındaki yorumların haricinde ana sayfada alan kişi yorumlarından bazılarını izah edebilir, medyada sizinle ilgili meydana getirilen haberleri paylaşabilir, aldığınız sertifika ya da ödüller bulunuyorsa bu tarz şeyleri da paylaşabilirsiniz.

Kolay navigasyon

E-ticaret site tasarımı yaparken navigasyona da bir fazlaca ehemmiyet vermelisiniz. Ziyaretçileriniz aradıkları ürünlere oldukça kolay bir halde ulaşabilmeliler. Bu yüzden de menü çubuğunu iyi bir halde düzenlemeli, site üstünden bu menüye kolay bir halde ulaşılmasını sağlamalısınız.

Menü çubuğu haricinde kategori düzeninizi de iyi bir halde hazırlamalısınız. Ana kategorileri ve herbir kategorinin alt kategorilerini belirleyerek, ürünlerin hiyerarşisini düzenlemelisiniz. Böylelikle belli bir ürünü arayan ziyaretçileriniz bu kategori düzeni içinde ürünlere daha kolay bir halde ulaşabilirler.

Site içi arama hususi durumunu kullanın

E-ticaret site tasarımı söz mevzusu olduğunda site içi arama hususi durumunu de unutmamak gerekiyor. Kullanıcılar akıllarındaki ürünlere ulaşmak için kategorilerde gezinmek yerine direkt ürün araması yapmak isteyebilirler. Bu hem onların daha süratli bir halde eyleme geçmeleri için bir araçtır hem de sizin daha süratli geri dönüşüm almanıza destek sunar.

Sitenin üst bölümünde arama çubuğunu görünür ve işlevsel bir halde yerleştirmeniz, kullananların aradıkları ürünlere daha kolay ulaşmalarını sağlamanıza destek sunar.

Ürün filtreleme özelliklerini kullanın

Geniş ürün yelpazeniz bulunuyorsa ve ürünlerde değişik çeşitlilik yer alıyorsa, filtreleme özellikleri tüketicilerin daha detaylı aramalar yaparak aradıkları ürünlere ulaşmalarını sağlayabilir.

Mesela, giyim satışı yapıyorsanız, ürünlerin bedenleri, renkleri, markaları ve fiyatlarını filtreleyerek arama özellikleri sunabilirsiniz. Böylece ziyaretçi belli bedende, belli bir fiyat aralığında bir ürün aradığında ilgili ürünleri direkt görebilir.